Senin, 26 Juli 2010

Shalawat An Nurudz Dzati

Allahumma shalli wa salim wa barik 'alaa sayyidina Muhammadin nuridzdzati
Ya Allah limpahkanlah pujian dan keselamatan serta keberkahan kepada junjungan kami Muhammad cahaya Dzat (Allah)
was sirris sarii fii sairil asma i wash shifaati
dan rahasia Yang memiliki rahasia dalam seluruh Asma dan Sifat
wa 'alaa aalihii wa shahbihii wa salam
dan kepada keluarganya serta para sahabatnya keselamatan

Shalawat Nurul Anwar

Allahumma shalii alaa nuril anwar
Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada cahaya dari segala cahaya
wa sirril asrar
rahasia dari semua rahasia
wa tiryaqil aghyar
dan yang menyinari semua kebingungan
wa miftahi babil yasari
serta kuncinya pintu kemudahan
sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar
yaitu junjungan Nabi Muhammad SAW yang terpilih
wa aalihil thohar
dan kepada keluarganya yang suci
wa ashabihil akhyar
dan para sahabatnya yang terpilih
'adada ni'amillahi wa ifdhalih
sebanyak bilangan nikmat dan anugrah-Nya

Senin, 19 Juli 2010

Doa Nur

Allaahummaj’al fii qalbi nuuran
Ya Allah berilah cahaya pada hatiku
wa fii nafsii nuuran
Dan cahaya pada jiwaku
wa fii lisaanii nuuran
Dan cahaya pada lisanku
wa fii basharii nuuran
Dan cahaya pada pengelihatanku
wa fii samaii nuuran
Dan cahaya pada pendengaranku
wa fii amaamii nuuran
Dan cahaya dari arah depanku
wa fii khalfii nuuran
Dan cahaya dari arah belakangku
wa fii fauqii nuuran
Dan cahaya dari atasku
wa fii tahtii nuuran
Dan cahaya dari bawahku
wa’an yamiinii nuuran
Dan cahaya di kananku
wa ‘an syimaalii nuuran
Dan cahaya dari kiriku
wa fii damii nuuran
Dan cahaya didalam darahku
wa fii lahmii nuuran
Dan cahaya dalam dagingku
waj ‘allii nuuran
Jadikanlah seluruh tubuhku bercahaya
wa’zhimii nuuran
Dan besarkanlah cahaya itu bagiku.